Tổng quát
Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảm thất thoát nước và công tác đọc số đồng hồ nước (Ngày đăng: 23/08/2017)
Sáng ngày 22/8/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã có buổi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảm thất thoát nước, công tác đọc số đồng hồ nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống thất thoát nước, cũng như công tác triển khai hóa đơn điện tử, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiếp đoàn Công tác thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đến gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về nghiệp vụ từ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, một trong những đơn vị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đi đầu trong công tác chống thất thoát nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.Được biết, tại buổi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đại diện phía Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn liên quan đến các vấn đề như: Công tác giảm thất thoát nước (hữu hình, vô hình), công tác đọc số đồng hồ nước bằng ứng dụng điện thoại di động, công tác ứng dụng phần mềm GIS...

Gia Minh