Đảng - Đoàn thể
Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tiếp đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (Ngày đăng: 29/03/2017)
      Nhằm nắm bắt tình hình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAWACO), cũng như lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có các buổi làm viêc với Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Vào ngày 28/03/2017, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc.
          
ồng chí  Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An)

          Tại buổi làm việc, đ/c Võ Thị Dung đánh giá cao và khen  lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, CB-CNV của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty để triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn ngành nước, công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng và phát triển đoàn thể để làm nòng cốt trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình một cách nỗ lực như: phát triển mạng cấp 3, giảm thất thoát nước và đặc biệt góp phần hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch của Thành phố Hồ Chí Minh. 

          Tuy nhiên, tiếp tục phấn đấu để giảm tỷ lệ giảm thất thoát nước trong năm 2017, phát triển mạng lưới, đảm bảo mạng lưới cấp nước được đến với người dân và có biện pháp thay thế đồng hồ tổng, bồn nước trung gian; tăng cường các biện pháp vận động người dân sử dụng nước sạch, giảm khai thác nước ngầm và sử dụng nước tiết kiệm có hiệu quả. Đồng chí Võ Thị Dung chỉ đạo Đảng ủy Công ty  Cổ phần Cấp nước Trung An cần tập trung các vấn đề sau:

  • Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung hơn trong việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tạo ra sự chuyển biến trong Đảng bộ của mình về tinh thần, thái độ, về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về sự tiên phong của Đảng viên trong Đảng bộ.
  • Thứ hai, trong năm 2017 nếu đã có kế hoạch thì quan tâm lãnh đạo, nếu chưa thì thì phải có kế hoạch để lãnh đạo đại hội của các chi bộ bộ phận, đại hội của 2 tổ chức đoàn thể.
  • Thứ ba, đề nghị Đảng ủy tăng cường nội dung và các giải pháp công tác dân vận để bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Về nhiệm vụ chuyên môn có 3 vấn đề:

  • Thứ nhất, rà soát thật kỹ nhu cầu của người dân để đáp ứng kịp thời, bổ sung những hộ chưa được cấp nước, để phát triển, gắn mới đồng hồ nước để tiếp tục phát triển mạng cấp nước.
  • Thứ hai, về giảm thất thoát nước, cần phối hợp với Tổng công ty để trong năm 2017 toàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giảm thất thoát nước xuống còn dưới 20%, thậm chí giảm nhiều hơn nữa để thực hiện được chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, do đó, cần tổng hợp các giải pháp: những giải pháp công ty chủ động và giải pháp Tổng Công ty phải hỗ trợ.
  • Thứ ba, việc vận động nhân dân sử dụng nước sạch phải sử dụng toàn hệ thống chính trị của Công ty từ Đảng viên, Đoàn viên 

         Công đoàn và Đoàn Thanh niên phải vào cuộc. Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải có những công trình cụ thể để xây dựng tổ chức của mình phù hợp với mô hình công ty cổ phần. Đối với Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và đảng ủy phải thường xuyên có hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để chỉ đạo tháo gỡ, phấn đấu trong năm 2017 giảm từ gần 40% hộ dân được cấp đồng hồ nước mà không sử dụng nước sạch xuống còn khoảng 20%.

         Theo đồng chí Dung, muốn tuyên truyền về sử dụng nước sạch thì trước hết chất lượng nước phải ổn định, dân cần thì đồng hồ nước phải có, trong quá trình phục vụ thì thường xuyên lắng nghe và bằng các giải pháp thực hiện công tác dân vận làm cho người dân thành phố đồng thuận chủ trương của mình để đạt hiệu quả. Đồng chí tin tưởng rằng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị thành phố và sự nỗ lực của ngành nước thì sẽ thực hiện tốt mục tiêu đưa nước đến cho người dân thành phố được sử dụng.

         Sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đã đi tham quan thực tế các cơ sở vật chất và trò chuyện cùng với CB-CNV công ty, tìm hiểu về các hoạt động tại doanh nghiệp.


          Sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy đã đi tham quan thực tế các cơ sở vật chất và trò chuyện cùng với CB-CNV công ty, tìm hiểu về các hoạt động tại doanh nghiệp.
 
(Đ/c Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi CB-CNV Công ty tại phòng Dịch vụ khách hàng)
 
(Đ/c Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi tình sản xuất kinh doanh tại phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An)
 
(Niềm vui của CB-CNV Công ty khi được đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm)
 
 
(Đ/c Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy chụp cùng Đ/c Võ Thị Hồng Hà – Bí thư, Chủ tịch HĐQT và Đ/c Hoàng Thế Bảo – Phó Bí thư, Giám đốc Công ty cùng chụp ảnh lưu niệm với Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An)
 
 Nguồn: Gia Minh