Đảng - Đoàn thể
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII. (Ngày đăng: 18/08/2016)
          Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo… Về nội dung công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều quan điểm và những giải pháp mới so với Văn kiện Đại hội XI. Nhằm nâng cao nhận thức của Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trực thuộc.          Sáng ngày 17/8/2016, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức lớp học tập Nghị quyết lần thứ XII của Đảng tại hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cho toàn thể đảng viên của Chi-Đảng bộ trực thuộc: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, Công ty Cơ khí Công trình Cấp nước, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước, Công ty Cổ phần Tư vấn GTCC. Đây là đợt học thứ 3 trong tổng số 6 đợt học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng do Đảng bộ Tổng Công ty tổ chức.          Tại buổi học tập nghị quyết, đồng chí Phạm Phương Thảo-nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 

(Ảnh: Báo cáo viên-Phạm Phương Thảo tại buổi học tập Nghị quyết XII của Đảng )

          Chiều cùng ngày, đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng 5 năm 2016 – 2020, dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 

(Ảnh: Ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư TT Đảng ủy Tổng Công ty báo cáo chuyên đề tại buổi học Nghị quyết XII của Đảng)

          Điểm mới của đợt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là xây dựng chương trình hành động của tập thể đảng bộ/chi bộ cơ sở và xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu đơn vị (Bí thư, Giám đốc) thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020). Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở đánh giá hoàn thành nhiệm vụ từng năm và toàn nhiệm kỳ của đơn vị và cá nhân người đứng đầu.

          Qua đó, khi xây dựng chương trình hành động của đơn vị, cấp ủy cơ sở nghiên cứu kỹ nội dung những điểm mới, cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nội dung dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Tổng Công ty, bổ sung và xây dựng thành một Chương trình hành động chung của đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Tổng Công ty. Đặc biệt, thể hiện rõ nội dung tổ chức thực hiện 3 Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng Công ty.


 
Theo Gia Minh