Tổng quát
Thêm khoảng 37.800 hộ dân TPHCM được cấp nước sạch(*)
           Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 20/6), TPHCM có thêm 37.864 hộ dân được cấp nước sạch, nâng số hộ dân được cấp nước sạch toàn TPHCM lên 1.709.971 hộ/1.900.772 hộ, đạt tỷ lệ 89,96%. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 20/6), TPHCM có thêm 37.864 hộ dân được cấp nước sạch, nâng số hộ dân được cấp nước sạch toàn TPHCM lên 1.709.971 hộ/1.900.772 hộ, đạt tỷ lệ 89,96%. 
 

Vận hành hệ thống cấp nước tại Cần Giờ
           
          Đối với công tác phát triển mạng lưới cấp nước, Sawaco đã lắp đặt 140.661/833.593m, còn lại 692.932m, tương ứng đã cấp nước cho 27.409/135.141 hộ,  đạt tỷ lệ 20,28 % so với kế hoạch. Về kết quả cung cấp nước qua giải pháp mạng lưới, số hộ dân có thể cung cấp nước sạch là 135.141 hộ, trong đó số hộ dân đã cung cấp nước là 27.409 hộ (20.842 hộ cấp nước qua mạng hiện hữu); số hộ dân đã nộp hồ sơ nhưng chưa gắn đồng hồ nước là 33.122 hộ; số hộ dân chưa nộp hồ sơ gắn đồng hồ nước là 74.610 hộ. Riêng số hộ dân chưa được cung cấp nước sạch do chưa hoàn thành mạng lưới đường ống là 107.732 hộ.
 

          Báo cáo của Sawaco cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, huyện Bình Chánh thực hiện cấp nước cho 1.600 hộ, bằng các giải pháp vận động người dân đầu tư phát triển mạng lưới, cấp nước cho 1.291 hộ; lắp đặt 15 bồn nước, cấp nước cho 309 hộ. Đối với huyện Hóc Môn đã thực hiện lắp đặt 90 bồn nước, cấp nước cho 4.635 hộ. Huyện Củ Chi thực hiện cấp nước cho 3.965 hộ bằng các giải pháp phát triển mạng lưới, cấp nước cho 3.040 hộ; lắp đặt  đồng  hồ nước từ trạm cấp nước hiện hữu cấp nước cho 925 hộ.

Lãnh đạo SAWACO họp giao ban về tiến độ cấp nước sạch cho dân thành phố.
 
          Như vậy, đến ngày 20/6/2016 tổng số hộ dân được cấp nước sạch là 37.864 hộ, trong đó cụ thể từng giải pháp: Phát triển mạng lưới: 31.740  hộ; qua đồng hồ tổng 59 hộ; qua trạm cấp nước: 1.121 hộ và lắp đặt bồn nước 4.944  hộ. Theo tiến độ kế hoạch đã xây dựng, đến tháng 6/2016, Tổng Công ty phải cấp nước cho 26.582 hộ, đến 20/6/2016 Tổng Công ty đã thực hiện được 27.664 hộ, vượt tiến độ kế hoạch 1.082 hộ; trong đó vượt tiến độ ở các quận Bình Tân, quận 12 và huyện Hóc Môn. Riêng huyện Bình Chánh hụt tiến độ 391 hộ, lý do còn 425 hộ tại xã Tân Kiên chưa nộp hồ sơ gắn đồng hồ nước (nếu có đủ hồ sơ Tổng Công ty thực hiện vượt tiến độ 34 hộ ở huyện Bình Chánh).
 

          Trước thực tế trên, Sawaco kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Kiên hỗ trợ vận động các hộ dân nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ gắn đồng hồ nước gởi về Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, tạo điều kiện cho Tổng Công ty hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch cấp nước năm 2016 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố.

THEO SGGPO