Đảng - Đoàn thể
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tham gia kỳ nghỉ hồng lần thứ 15, năm 2016 (Ngày đăng: 04/07/2016)
           Hưởng ứng Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng lần thứ 15 - Năm 2016, Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kết hợp cùng Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện Công trình thanh niên: " Lắp đặt mới đường ống sau đồng hồ nước cho 30 hộ gia đình khó khăn tại xã Tân Thạnh Đông". Qua đó, Đoàn Cơ sở đã lắp đặt mới ống sau đồng hồ cho 3 hộ gia đình khó khăn với tổng cộng hơn 50m ống. Công trình góp phần nâng cao tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác, sử dụng nước giếng khoan.​
Hình ảnh Kỳ nghỉ hồng lần 15 - năm 2016 của Đoàn Cơ sở Công ty

  Thanh Tâm