Đảng - Đoàn thể
Công ty cổ phần cấp nước Trung An tổ chức Hội nghị tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 (Ngày đăng: 31/05/2016)
Sáng ngày 31/5/2016, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2015 đến 19/5/2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Đồng chí Lý Bửu Nghĩa – UV Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An có Bà Võ Thị Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Đồng Chí Trần Quang Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, UV.BCH Công đoàn, UV.BCH Đoàn Cơ sở và 63 cá nhân, đại diện 11 tập thể điển hình trong việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng tham dự Hội nghị.


            Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải – UV. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua báo cáo kết quả việc thực hiện học tập và làm theo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2015 đến 19/5/2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị.
           Đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện chi thi 03 của Đảng bộ Công ty trong 5 năm qua, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trong việc cung cấp nước của tập thể Công ty thực hiện Nghi quyết của HĐND thành phố.
           Cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đồng chí Võ Thị Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cũng đã bày tỏ sự quyết tâm của Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu cung cấp nước sạch cho nhân dân trong trên địa bàn Công ty phụ trách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố.
            Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 63 cá nhân và 11 tập thể thực hiện tốt phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn từ 19/5/2015 đến 19/5/2016.
 


Gia Minh