Công bố thông tin
CBTT phụ lục hợp đồng 03 số 8129/PLHĐ-TCT-PGTTN ngày 29/12/2022 thuộc hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước 2022 số 5077/HĐ-TCT-PGTTN đã ký ngày 31/08/2022 (Ngày đăng: 30/12/2022)

Số lượt xem: 175