Công bố thông tin
Công bố thông tin về phụ lục hợp đồng 01 số 6689/PLHĐ-TCT-PGTTN ngày 08.11.2022 đã ký với Tổng Công ty (cố đông chiếm 65% vốn điều lệ) (Ngày đăng: 08/11/2022)

Số lượt xem: 193

Các tin khác: