Công bố thông tin
Công bố thông tin về Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước số 6666/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2022 đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ Công ty). (Ngày đăng: 07/11/2022)

Số lượt xem: 166

Các tin khác: