Công bố thông tin
Công bố thông tin về Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước số 5734/HĐ-TCT-KHĐT ngày 29 tháng 09 năm 2022 đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ Công ty). (Ngày đăng: 29/09/2022)

Số lượt xem: 146

Các tin khác: