Công bố thông tin
CBTT Hợp đồng Tư vấn quản lý đối với công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu số 5088 HĐ-TCT-KHĐT ngày 05/09/2022 đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Ngày đăng: 06/09/2022)
Số lượt xem: 108

Các tin khác: