Công bố thông tin
CBTT Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2022 trên địa bàn quản lý của công ty CP Cấp nước Trung An số 5077/HĐ-TCT-PGTTN ngày 31/08/2022 đã ký với Tổng Công ty CN Sài Gòn (Ngày đăng: 01/09/2022)
Số lượt xem: 106

Các tin khác: