Công bố thông tin
CBTT Hợp đồng Tư vấn quản lý đối với công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu số 5028/HĐ-TCT-KHĐT và 5029/HĐ-TCT-KHĐT ngày 31/08/2022 (Ngày đăng: 31/08/2022)
Số lượt xem: 104

Các tin khác: