Tổng quát
Hướng dẫn đăng ký Mã định danh khách hàng (Ngày đăng: 30/08/2022)
Hướng dẫn Đăng ký Mã định danh trên Ứng dụng MyTawaco

1. Chọn Đăng ký

Bấm vào Đăng ký trên màn hình
2. Thu thập mã định danh

Nhấn chọn nút "Thu thập Mã định danh"3. Bấm "Xác nhận" để hoàn tất
4. Bấm "Làm tiếp" để thực hiện đăng ký Mã định danh khác.


**Nếu không quét được Mã QR, Quý khách hàng vui lòng chụp 2 mặt CCCD gửi đến Công ty để được cập nhật Mã định danh.
Số lượt xem: 1033