Công bố thông tin
CBTT Hợp đồng Tư vấn quản lý đối với công tác đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu số 4375/HĐ-TCT-KHĐT ngày 03/08/2022 đã ký với Tổng Công ty (Ngày đăng: 03/08/2022)
Số lượt xem: 86

Các tin khác: