Công bố thông tin
CBTT Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước 4106/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/07/2022 đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Ngày đăng: 22/07/2022)
Số lượt xem: 70

Các tin khác: