Tổng quát
Hướng dẫn sử dụng trang Tra cứu trên app MyTawaco (Ngày đăng: 19/05/2022)
Hướng dẫn sử dụng trang Tra cứu trên app MyTawaco

1. Chọn Tra cứu

Bấm vào Tra cứu trên màn hình2. Thay đồng hồ nước

Nhấn chọn nút Thay đồng hồ nướcQuý khách kiểm tra thông tin thay đồng hồ nước đang được hiển thị3. Hồ sơ gắn mới

Nhấn chọn nút Hồ sơ gắn mớiQuý khách kiểm tra thông tin hồ sơ gắn mới đang được hiển thị

4. Thông tin gắn mới

Nhấn chọn nút thông tin gắn mớiQuý khách kiểm tra thông được hiển thị


5. Hình thức thanh toán

Nhấn chọn nút hình thức thanh toánQuý khách kiểm tra thông được hiển thị
6. Giá biểu

Nhấn chọn giá biểuKiểm tra thông tin giá biểu được hiển thị
7. Tra cứu tiến độ hồ sơ ĐKTT
Nhấn chọn nút Tra cứu tiến độ hồ sơ ĐKTTQuý khách nhập mã đơn đăng ký nhận được khi đăng ký gắn mới thành công
Quý khách nhấn xác nhận để tiến hành kiểm tra thông tin


 
Số lượt xem: 834