Tổng quát
Hướng dẫn tra cứu thông tin thanh toán trên app MyTawaco (Ngày đăng: 19/05/2022)
Hướng dẫn tra cứu thông tin thanh toán trên app MyTawaco

1. Chọn Tra cứu

Bấm vào Tra cứu trên màn hình2. Hình thức thanh toán

Nhấn chọn nút hình thức thanh toánQuý khách kiểm tra thông được hiển thị
3. Giá biểu

Nhấn chọn giá biểuKiểm tra thông tin giá biểu được hiển thị

Số lượt xem: 9