Tổng quát
Hướng dẫn Đăng ký định mức trên app MyTawaco (Ngày đăng: 19/05/2022)
Hướng dẫn Đăng ký định mức trên app MyTawaco

1. Chọn Đăng ký

Bấm vào Đăng ký trên màn hình2. Đăng ký định mức

Nhấn chọn nút Đăng ký định mứcKiểm tra thông tin và điền vào EmailChọn Mục đăng ký định mức theo nhu cầu và nhấn nút Xác nhận