Thủ tục sang tên đồng hồ nước
Thủ tục sang tên đồng hồ nước (Ngày đăng: 25/05/2023)

Thủ tục sang tên đồng hồ nước bao gồm:

- Mẫu phiếu đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (Phụ lục 7. Tải biểu mẫu dịch vụ khách hàng tại đây)

1. Đối với hộ gia đình

  •  Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất tại nơi đăng ký.
  •  Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  •  Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận số nhà (nếu địa chỉ có thay đổi so với địa chỉ trên hóa đơn tiền nước).
  •  Hồ sơ đăng ký định mức nếu có nhu cầu. Theo link hướng dẫn sau: Thủ tục đăng ký định mức nước

2. Đối với doanh nghiệp
- Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất tại nơi đăng ký.
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Bản sao có chứng thực hợp đồng thuê nhà, giấy cam kết của chủ nhà cho Công ty thuê (trường hợp thuê nhà).
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Công văn yêu cầu nội dung xuất hóa đơn (nếu có yêu cầu).

Số lượt xem: 7326

Các tin khác: