Tổng quát
Chính sách của ứng dụng Văn phòng điện tử e-office của Công ty CP Cấp nước Trung An (Ngày đăng: 03/06/2021)
E-office Tawaco Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
(Ứng dụng được dùng để xử lý văn bản điện tử của Công ty)
Sau đây là chính sách của ứng dụng:
Từ Khách hàng dưới đây được hiểu như người cài ứng dụng.
Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Khách Hàng bằng Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm những nội dung như dưới đây:
 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  - Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An có thể thu thập thông tin về quốc gia đang sinh sống của Khách Hàng. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tuyệt đối không thu thập bất kì thông tin cá nhân nào khác ngoại trừ quốc tịch của Khác Hàng.
  - Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin của Khách Hàng nhằm mục đích thống kê thông tin về nguồn gốc xuất xứ của người sử dụng phần mềm, từ đó đem tới các cải thiện trực tiếp lên chất lượng phần mềm và trải nghiệm của người sử dụng.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thu thập từ Khách Hàng sẽ được sử dụng trong duy nhất một trường hợp sau:
  -        Thống kê và đánh giá tính đa dạng xuất xứ của người sử dụng phần mềm.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Thông tin về quốc tịch của Khách Hàng sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ khi Khách Hàng bắt đầu sử dụng phần mềm.
 4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin
  Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin về quốc tịch của mình, bao gồm:
  -        Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
  Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
  Địa chỉ: Số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này
  Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng vói mục đích khác mà chưa có sự đồng ý của Khách Hàng đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách Hàng qua các hình thức sau:
  -        Liên hệ trực tiếp Phòng Công Nghệ Thông Tin tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM

Người đăng phòng CNTT
Số lượt xem: 1572