Lịch cúp nước
Tạm ngưng cung cấp nước để thực hiện công tác kiểm tra đường ống (Ngày đăng: 31/03/2021)
Nhằm kiểm tra tuyến ống D600 Vườn Lài phục vụ cải thiện áp lực nước phục vụ khách hàng trên địa bàn phường An Phú Đông, Quận 12, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thực hiện mở Tuynel 600x200 để kiểm tra đường ống cấp nước trong thời gian từ 11 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 31/3/2021; trong thời gian nêu trên, các khu vực bị ảnh hưởng không có nước hoặc có nước rất yếu gồm các phường: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân. Trong thời gian nêu trên, Quý khách hàng ở khu vực phường An Phú Đông có thể đến 02 địa chỉ đặt bồn chứa nước sau để lấy nước sử dụng: 1. Bồn nước tại số 0522/5A Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12; 2. Bồn nước tại tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường An Phú Đông, Quận 12. Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thông báo đến Quý khách hàng trong khu vực ảnh hưởng nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất-kinh doanh. Trân trọng.
Số lượt xem: 289