Tổng quát
Trung An phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Ngày đăng: 30/10/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 1313/KH-TA-TCHC ngày 14/03/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; và Kế hoạch số 3277/KHLT-TCT-CĐ ngày 20/04/2023 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc phát động thi đua chuyên đề hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

            Sáng ngày 23/10/2023, Ban Điều hành và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã long trọng tổ chức lễ phát động “Thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh năm 2023 nhằm phát động đến toàn thể cán bộ, người lao động Công ty trong việc phấn đấu thi đua lao động sản xuất-kinh doanh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng Phòng, Ban, Đội từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ khách hàng, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn, phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút.

 

Ông Huỳnh Hảo Tài (Giám đốc) và Ông Nguyễn Thanh Tâm (Chủ tịch Công đoàn) cùng ký giao ước thi đua 90 ngày đêm nước rút, trước sự chứng kiến của Đảng ủy và Ban Điều hành Công ty.

 

Tại lễ phát động, Cấp nước Trung An đã xác định rõ các chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh phải đạt được trong giai đoạn từ 1/10/2023 đến 20/12/2023, như sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, gắn mới ĐHN, tỷ lệ thất thoát nước, ... đặc biệt có các chỉ tiêu thi đua cập nhật mã định danh, chỉ tiêu 100% toàn thể CB-CNV Công ty có sử dụng nước của Sawaco nghiêm túc thực hiện cập nhật mã định danh và các chỉ tiêu dành cho 02 đoàn thể của đơn vị. Tổng chi phí khen thưởng cho công tác thi đua là 176.000.000 đồng, được trích từ Quỹ khen thưởng của Công ty.

 

Tâm Nguyễn.

Số lượt xem: 633