Các hình thức thanh toán chi phí khác (nâng, dời, gắn mới, ...)
Hướng dẫn nộp tiền các dịch vụ trực tuyến
(Ngày đăng: 10/12/21)


Kính gửi: Quý khách hàng


      Sau khi khách hàng đăng ký trực tuyến và được duyệt hồ sơ, khách hàng sẽ nộp tiền theo hình thức chuyển khoản cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và ghi đầy đủ nội dung như sau:
 
  • Tên khách hàng, số điện thoại.
  • Nội dung chuyển tiền: Gắn mới đồng hồ nước hoặc nâng, dời, tái lập, bồi thường đồng hồ nước hoặc đóng tiền niêm phong, nối ống.
  • Ghi rõ số hồ sơ đăng ký đối với trường hợp gắn mới; hoặc ghi số danh bộ đối với trường hợp nâng, dời, tái lập, bồi thường đồng hồ nước hoặc đóng tiền niêm phong, nối ống.
  • Số tiền theo nội dung đã được duyệt trên website.
 
      Ví dụ: Nguyễn Văn A, 0913xxxxxx, dời đồng hồ nước, 1506xxxxxxx, số hồ sơ (nếu có), 2.200.000đ
 
       Đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Cấp nước Trung An, tài khoản số 2011189996868 tại Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trước khi chuyển khoản, vui lòng chuyển đúng số tiền theo thông báo (không làm tròn số) để tránh sai sót trong quá trình đối soát dữ liệu.
 
       Cám ơn Quý Khách hàng!
Số lượt xem: 11486