Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM
Tư tưởng HCM về “nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đảng” (Ngày đăng: 13/11/2023)

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhằm làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang.

 

Theo Người, việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và chế độ hoạt động lãnh đạo của đảng.  

 

Tiếp tục với chuyên mục Học Bác mỗi ngày, trong chương trình sinh hoạt chào cờ sáng thứ Hai ngày 13/11/2023, Đảng ủy Cấp nước Trung An đã tổ chức xem phim tư liệu: Tư tưởng HCM về “nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đảng”.

 

Xem Tư tưởng HCM về “nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đảng” trên kênh Youtube Cấp nước Trung An.

 

Nguyên tắc tập trung dân chủ đã trở thành một nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng và của cả hệ thống chính trị; vì vậy, sự tồn tại và phát triển của Đảng và cả hệ thống chính trị luôn gắn bó mật thiết, hữu cơ với việc tuân thủ, củng cố, phát triển nguyên tắc đó. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng là di huấn quý báu, là ngọn đèn pha soi đường, trở thành nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

 

Tâm Nguyễn

Số lượt xem: 144