Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng và giảm áp lực nước do xảy ra sự cố (Ngày đăng: 01/03/2020)

              Do xảy ra sự cố trong công tác thay thế đồng hồ DN1800 của Nhà máy nước Thủ Đức 3, nguồn cung cấp nước vào mạng lưới của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, nên kế hoạch đóng nước trong 08 giờ (như thông báo trước)  phải kéo dài thêm (Có thể hơn 02 giờ nữa). Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin thông báo đến quý khách hàng về việc nước yếu và có thể ngưng cung cấp tại khu vực thuộc sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

  * Thời gian dự kiến : Từ 05h00 ngày 01/03/2020 (Chủ nhật) đến 19h00 ngày 01/03/2020 (Chủ nhật).

                           - Khu vực bị nước yếu và có thể ngưng cung cấp nước::
                                                    + Quận Gò Vấp: Phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16 và 17
                                                    + Quận 12: Phường Thạnh Lộc và An Phú Đông.
                                             
    Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.