Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước tại Huyện Hóc Môn (Ngày đăng: 06/09/2018)
Do thực hiện công tác sửa bể các tuyến ống. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Huyện Hóc Môn: 
   + Ngưng cung cấp nước: xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Tân Xuân.
 

*Thời gian:  Từ 21 giờ 00 ngày 06/9/2018 (Thứ năm) đến 05 giờ 00 ngày hôm sau ngày 07/9/2018 (Thứ sáu).
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.