Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước tại quận Gò Vấp (Ngày đăng: 15/08/2018)
  Nhằm phục vụ dự án "Sửa chữa tuyến ống cấp 2 đường Nguyễn Kiệm (Nguyễn Thái Sơn đến Quang Trung)". Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Quận Gò Vấp: 
   + Ngưng cung cấp nước: Phường 3;
 

*Thời gian:  Từ 21 giờ 00  đến 05 giờ 00 các ngày 15; 16; 17 và 18/08/2018 .
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.