Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước tại quận Gò Vấp (Ngày đăng: 21/07/2018)
Do thực hiện công tác sửa bể tuyến ống D1500. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Quận Gò Vấp: 
   + Ngưng cung cấp nước: Phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17.
   + Nước yếu các khu vực: Phường 8, 9, 11

*Thời gian:  Từ 20 giờ 00 ngày 21/07/2018 (Thứ bảy) đến 06 giờ 00 ngày hôm sau ngày 22/07/2018 (Chủ nhật).
                

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.