Lịch cúp nước
Thông báo về việc ngưng cung cấp nước tại quận Gò Vấp (Ngày đăng: 04/07/2018)

      Do thực hiện công tác đấu nối tuyến ống D400 mới lắp đặt vào outlet D1200x400 tại giao lộ Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng. Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp nước với vùng ảnh hưởng như sau:

* Quận Gò Vấp: 
   + Ngưng cung cấp nước: Phường 3.

*Thời gian:  Từ 21 giờ 00 ngày 04/07/2018 (Thứ tư) đến 05 giờ 00 ngày hôm sau ngày 05/07/2018 (Thứ năm).
               

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.