Tổng quát
Thông báo: về việc ngưng cung cấp và giảm áp lực nước trên địa bàn một số phường Quận Gò Vấp (Ngày đăng: 16/01/2017)

Do bít hủy tuyến ống truyền tải 400 tại ngã 6 Gò Vấp, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp và giảm áp lực nước như sau:
               
             - Thời gian : từ 22h ngày 16/01/2017 đến 5h ngày 17/01/2017
             - Khu vực bị ảnh hưởng: Phường 3, một phần phường 4, phường 7, một phần phường 8, phường 10, phường 11 Quận Gò Vấp.

(Do phục vụ tiến độ thi công cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, nên việc đóng mở nước có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến.)

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.