Tổng quát
Thông báo: về việc ngưng cung cấp và giảm áp lực nước trên địa bàn các Phường 3, 4, 10 Quận Gò Vấp (Ngày đăng: 13/01/2017)
Do sự cố trên tuyến ống truyền tải 400 tại ngã 6 Gò Vấp, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính thông báo về việc ngưng cung cấp và giảm áp lực nước như sau:
               
             - Thời gian : từ 22h ngày 13/01/2017 đến 5h ngày 14/01/2017
             - Thời gian : từ 22h ngày 14/01/2017 đến 5h ngày 15/01/2017
             - Khu vực bị ảnh hưởng: các Phường 3, 4, 10 Quận Gò Vấp

(Do phục vụ tiến độ thi công cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, nên việc đóng mở nước có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến.)

Đây là sự cố bất khả kháng, Công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng.