Tổng quát
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An từ ngày 22/12/2016 (Ngày đăng: 22/12/2016)
           Căn cứ Nghị quyết số 418/NQ-TCT-HĐTV ngày 13/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và Công văn số 635/TCT-HĐTV ngày 14/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc cử người đại diện vốn góp, giới thiệu nhân sự tham gia Ban quản lý điều hành doanh nghiệp;
          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty của Ông Trần Quang Minh kể từ ngày 21/12/2016. Đồng thời Hội đồng quản trị đã bầu Ông Hoàng Thế Bảo – người đại diện vốn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ ngày 22/12/2016.
          Sáng ngày 22/12/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Bà Võ Thị Hồng Hà-Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cho Ông Hoàng Thế Bảo, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
(Ảnh: Bà Võ Thị Hồng Hà – CT.HĐQT và ông Trần Quang Minh-Nguyên Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Ông Hoàng Thế Bảo – Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An)
          Trong thời gian qua, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong các phong trào thi đua, phát biểu tại Hội nghị, Bà Võ Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty mong muốn ông Hoàng Thế Bảo sẽ phát huy truyền thống của Công ty, cùng toàn thể CB-CNV Công ty giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt để giúp cho đơn vị tiếp tục phát triển bền vững, bảo đảm đời sống CB CNV.
 
Gia Minh