Tổng quát
Công ty cổ phần cấp nước Trung An tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016. (Ngày đăng: 25/05/2016)
          Nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác phong trào, đời sống tại Công ty năm 2015 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, sáng ngày 25/5/2016 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.

Ảnh (Gia Minh): Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Cấp  nước Trung An năm 2016.
           
           Tại hội nghị cấp Phòng, Ban, Đội được tổ chức từ ngày 13/5/2016 đến ngày 23/5/2016, CNVC-NLĐ đã tích cực đóng góp ý kiến về công tác sản xuất - kinh doanh cũng như về chế độ chính sách, phong trào của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Ngày 24/5/2016, Công ty đã tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung cho hội nghị đại biểu cấp Công ty, sau khi thông qua Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, lãnh đạo Công ty đã thống nhất tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016.
          Ảnh (Gia Minh): Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Cấp  nước Trung An năm 2016.

          Đến tham dự Hội nghị đại biểu Người Lao động năm 2016, Ban Tổ chức hân hạnh được đón tiếp:
                    + Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty:
                         - Bà Huỳnh Thị Kiều Liên Phượng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
                    + Lãnh đạo Công ty:
                         - Bà Võ Thị Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.
                         - Ông Trần Quang Minh – Giám đốc Công ty.
           Hội nghị cũng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và 94 đại biểu đại diện cho 334 CNVC-NLĐ về tham dự Hội nghị.
            Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty giao, Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV công ty và tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Đội đã ký cam kết giao ước thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh của năm 2016.

Ảnh (Gia Minh): Các phòng ban đội ký kết giao ước thi đua năm 2016.

            Tại Hội nghị, Ông Trần Quang Minh – Giám đốc Công ty cũng đã giải đáp các ý kiến đóng góp của CNVC – NLĐ được tổng hợp từ Hội nghị cấp Phòng, Ban, Đội. Các ý kiến đóng góp chủ yếu về 2 nhóm: Nhóm “Công tác sản xuất – kinh doanh” có 10 ý kiến và nhóm “chế độ chính sách, hoạt động phong trào” có 12 ý kiến.

Ảnh (Gia Minh): Ông Trần Quang Minh – Giám đốc Công ty trả lời những góp ý, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị

          Sau khi nghe trình bày và thảo luận, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2016 đã thông qua Nghị quyết thống nhất nội dung các văn kiện được trình bày tại Hội nghị.
GIA MINH